François JORÉ

Polyester
François Joré, ingenieur van opleiding, heeft zich via
diverse opleidingen en hard werken ontwikkeld tot een
passionele kunstenaar.
Inspirator en aantrekkingspool is Michelangelo en na jaren
van werken slaagt hij er in om de klassieke lijnen te
overstijgen en over te vloeien naar de figuratieve abstra
ctie. Zijn beeldhouwwerken hebben alle de
passionele zinnelijkheid gemeen. Hij tracht in het beeld
het rusteloze leven te verstillen.
Hij is de poëet die het woord en het idee in zijn materie
schept. Zijn sculpturen genieten van het licht, maar
beheersen het niet.
François Joré brengt geen zwaar geladen filosofische
boodschappen die hij wenst door te geven, de essentie
van het leven draait rond schoonheid en bij gebrek
daaraan zal hij het zelf creëren.
(uit Image François Joré 2015 )
E-mail
Website