Over ons1. Wat?

Tentoonstelling in de tweede helft van augustus in
Hof D'Intere, met werk van professionele en semi-professionele kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals beeldhouwwerk, fotografie, grafiek, installaties, mixt media, schilderkunst,…
De Zomer van Wechel werd voor het eerst ingericht in 2002. De Zomer van Wechel loopt in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad van Lille.


2. Organisatoren

De vzw de Zomer van Wechel werd opgericht op 31 maart 2015. Het is de logische stap in de ontwikkeling van het kunstevenement “de Zomer van Wechel”.
Uit de ideeën die kunstliefhebbers ontwikkelden vanuit
de Nieuwe Wechelse Tekenschool (N.W.T.) ontstond de Zomer van Wechel. In 2002 namen Nicky Embrechts en Joke Dewit het initiatief om in en rond het Hof d’Intere, Pastorijstraat 2 te Wechelderzande een jaarlijks kunstevenement in te richten. Jaarlijks worden de augustusweekends  na de 15de voorbehouden voor hedendaagse, toegankelijke kunst  in al zijn uitdrukkingsvormen.

Vanaf de 10de editie gebeurt de kunstenaarsselectie door Rosette Dillen samen met Nicky Embrechts. De aanpak blijft gefocust op toegankelijke hedendaagse kunst. In het park komen alle aspecten van sculpturen, beelden, keramiek, glas, … aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan “parkvullende objecten” . Op de zolder van het Hof d’Intere is er ruimte voor schilderijen, grafiek, fotografie en kleiner beeldhouwwerk of keramiek. Elke editie tracht steeds een mooi samenspel van diverse kunstvormen aan bod te laten komen.
In 2015 werd de vzw De Zomer van Wechel opgericht en vanaf dan verloopt het kunstevenement onder de auspiciën van de Raad van Bestuur. Deze aanpak is gericht op de toekomstige continuïteit en waarborgt een voortdurend streven naar een mooie verdere ontwikkeling van de Zomer van Wechel.

3. Organisatiestructuur van vzw de Zomer van Wechel

Leden van de Algemene Vergadering , tevens stichtende leden:
Jozef De Walsche, Bart Dewindt, Rosette Dillen, Nicky Embrechts, Leo van de Gender,
Paul Van Remortel, Ludo Verrykt.

Raad van Bestuur :
Leo van de Gender : voorzitter en penningmeester
Paul Van Remortel : ondervoorzitter
Ludo Verrykt : secretaris.
Maatschappelijke Zetel : Moereind 22 te 2275 Wechelderzande


4. Wanneer?

Jaarlijks tijdens de tweede helft van augustus.


5. Praktisch

vzw de Zomer van Wechel nodigt de kunstenaar in het voorjaar uit voor deelname aan de tentoonstelling, eventueel na een atelierbezoek.

De deelname is gratis voor de kunstenaar. Bij verkoop van een tentoongesteld werk krijgt de vzw de Zomer van Wechel 10% van de verkoopsom.

vzw de Zomer van Wechel zorgt voor de publiciteit via affiches en artikels in kranten en weekbladen, en voor de verzekering van de werken, en dit vanaf de plaatsing tot het einde van de tentoonstelling.

Het drukwerk (uitnodigingen en flyers) wordt door vzw de Zomer van Wechel ontworpen en gedrukt. Elke deelnemende kunstenaar krijgt een tiental affiches en 30 uitnodigingen.

De vernissage (spreker en receptie) is voor rekening van de vzw de Zomer van Wechel.