1. Wat?

Tentoonstelling in de tweede helft van augustus in Hof d'Intere, met werk van professionele en semi-
professionele kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals beeldhouwwerk, fotografie, grafiek, installaties,
mixt media, schilderkunst,…
De Zomer van Wechel werd voor het eerst ingericht in 2002. De Zomer van Wechel loopt in samenwerking met
de gemeentelijke cultuurraad van Lille.


2. Organisatoren

De vzw de Zomer van Wechel werd opgericht op 31 maart 2015. Het is de logische stap in de ontwikkeling van
het kunstevenement “de Zomer van Wechel”.
Uit de ideeën die kunstliefhebbers ontwikkelden vanuit de Nieuwe Wechelse Tekenschool (N.W.T.)
ontstond de Zomer van Wechel. In 2002 namen Nicky Embrechts en Joke Dewit het initiatief om in en rond het
Hof d’Intere, Pastorijstraat 2 te Wechelderzande een jaarlijks kunstevenement in te richten. Jaarlijks worden de
augustusweekends  na de 15de voorbehouden voor hedendaagse, toegankelijke kunst  in al zijn
uitdrukkingsvormen.

Vanaf de 10de editie gebeurt de kunstenaarsselectie door Rosette Dillen samen met Nicky Embrechts. De
aanpak blijft gefocust op toegankelijke hedendaagse kunst. In het park komen alle aspecten van sculpturen,
beelden, keramiek, glas, … aan bod waarbij aandacht wordt besteed aan “parkvullende objecten” .
Op de zolder van het Hof d’Intere is er ruimte voor schilderijen, grafiek, fotografie en kleiner beeldhouwwerk of
keramiek. Elke editie tracht steeds een mooi samenspel van diverse kunstvormen aan bod te laten komen.
In 2015 werd de vzw De Zomer van Wechel opgericht, met stichtende leden Jef De Walsche, Bart Dewindt,
Rosette Dillen, Nicky Embrechts, Leo van de Gender, Paul Van Remortel, Ludo Verrykt,  en vanaf dan verloopt
het kunstevenement onder de auspiciën van de Raad van Bestuur.
Deze aanpak is gericht op de toekomstige continuïteit en waarborgt een voortdurend streven naar een mooie
verdere ontwikkeling van de Zomer van Wechel.
Eind 2022 werd een volgende stap gezet met het aanstellen van Anita Fleerackers en Vera Van Bouwel die
vanaf dan de selectie van de kunstenaars op zich nemen. Intussen kan het Hof d’Intere in zijn totaliteit benut
worden voor het kunstevenement.

3. Organisatiestructuur van vzw de Zomer van Wechel

Maatschappelijke Zetel : 2275 Wechelderzande
In mei 2023 werden wijzigingen in Algemene Vergadering en Bestuursorgaan aangebracht. Ook werden de
statuten van de vzw aangepast aan de nieuwe wetgeving op vennootschappen. Conform de wetgeving is geen
adresvermelding verder vereist.
Leden Algemene Vergadering  : Patrick Bastiaensen, Linda Belmans, Bart Dewindt, Rudi Robben, Paul Van
Remortel

Bestuursorgaan :
Paul Van Remortel, voorzitter
Rudi Robben, secretaris
Patrick Bastiaensen, penningmeester
Leo van de Gender regelt in de loop van 2023  een vlotte overdracht.


4. Wanneer?

Jaarlijks tijdens de tweede helft van augustus.


5. Praktisch

vzw de Zomer van Wechel nodigt de kunstenaar in het voorjaar uit voor deelname aan de tentoonstelling,
eventueel na een atelierbezoek.

De deelname is gratis voor de kunstenaar. Bij verkoop van een tentoongesteld werk krijgt de vzw de Zomer
van Wechel 10% van de verkoopsom.

vzw de Zomer van Wechel zorgt voor de publiciteit via affiches en artikels in kranten en weekbladen, en voor
de verzekering van de werken, en dit vanaf de plaatsing tot het einde van de tentoonstelling.

Het drukwerk (uitnodigingen en flyers) wordt door vzw de Zomer van Wechel ontworpen en gedrukt.

De vernissage (spreker en receptie) is voor rekening van de vzw de Zomer van Wechel.


Onze website werd 47657 keer bezocht.
Deze website gebruikt enkel first-party cookies.
Noodzakelijke cookies helpen met het bruikbaar maken van deze website, door het inschakelen van basis-functies zoals pagina-navigatie en toegang tot secureareas.
Google houdt statiktieken van de bezoeken aan onze website bij, zonder persoonljke gegevens op te slaan. Onze website kan niet functioneren zonder deze cookies.
Als je een mail stuurt, wordt je e-mailadres onmiddellijk verwijderd nadat de mail gelezen is of nadat we een antwoord gegeven hebben.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.


Over onsBeschermcomité

Een beschermcomité voor de vzw de Zomer van Wechel

Met het Beschermcomité willen wij de initiatiefnemers niet alleen morele steun en sympathie betuigen, maar
ook een financieel duwtje in de rug geven. En waarom ook niet een helpende hand aanreiken bij de realisatie
van dit mooi initiatief.

Leden van het beschermcomité zijn eregast op de opening van de tentoonstelling. Ze worden tevens vergast
op een streekbier op de slotnamiddag van de Zomer van Wechel.

Nieuwe leden zijn allen welkom. Lid worden kost 25 euro per jaar, en verplicht niet om het volgend jaar dit
nogmaals te doen, natuurlijk zullen wij terug aankloppen om de steun verder te zetten.

Op langere termijn dromen wij van een heuse kunst-liefhebberskring, die enthousiast geniet van al het mooie
dat kunstenaars ons aanbieden gedreven door hun grenzeloze en tomeloze creativiteit.

Lid worden? Stuur dan een e-mail of neem contact op met een van de leden van het beschermcomité.
Privacyverklaring gegevens leden beschermcomité

Vzw de Zomer van Wechel bewaart enkel de gegevens die ze van de leden ontvangt bij het toetreden tot het
beschermcomité (naam, adres en e-mailadres). Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde pc van
de voorzitter. De gegevens worden onmiddellijk geschrapt bij stopzetting van het lidmaatschap van het
beschermcomité.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
     - Naamvermelding op de website van de Zomer van Wechel onder het tabblad “Beschermcomité”.
     - Bezorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor activiteiten, e-mails over geplande acties.
     - Uitnodiging voor concrete hulp bij de organisatie van de Zomer.
Inkijken van zijn persoonlijk gegevens of aanpassen ervan kan het lid van het beschermcomité via e-mail.
Leden Beschermcomité

Paul Baeyens
Patrick Bastiaensen
Linda Belmans
Paul Cerstiaens
Paul Cheyns
Dave Daems
Caroline De Boey
Jef De Walsche
Willy De Wever
Bart Dewindt
Paul Diels
Ingrid Dirks
Esther Doemen
Walter Driesen
Tom Eelen
Nicky Embrechts
Anita Fleerackers
Ann Geentjens
Eric Geentjens
Willy Geerts
Suzanne Gevers
Herman Goetschalckx
Rita Haest
Rob Haverans
Dirk Helsen
Marc Herrygers
Liliane Heylen
Jef Jochums
Tom Kersemans
Veerle Klaassen
Walter Leysen

Sam Lievens
Louis Maes
Monique Paulussen
Peter Pauwels
Jeroen Peeters
Marleen Peeters
Guido Rennen
Rudi Robben
Hubert Roes
May Smans
Guy Snoeckx
Luc Stappaerts
Jan Stevens
Julien Stiévenart
Marc Van Aerde
Vera Van Bouwel
Leo van de Gender
Sylvie Van der Wulp
Rosanna Van de Vliet
Marleen Van Echelpoel
Jan Van Giel
Davy Van Laer
Paul Van Remortel
Hilde Verbercht
Alex Vercammen
Ludo Verrykt
Nico Vervecken
Jan Willekens
Leo Willems
Johan Wilmsen
Jo Wouters
Ludo Wuyts
Stichting Ronald Luyten/Jakob Smits Museum

September 2023